Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet obce za rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Schořov dne 05.03.2019 usnesením č. 4/19 bez výhrad.

Závěrečný účet obce za rok 2018

Fin 2-12 M

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Inventarizační zpráva

Protokol o schválení účetní závěrky

Vyvěšeno: 6. 3. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět